Mesa Interactiva

I3-2330 CPU, 2G RAM, 500G HardDisk (250W)


I3-2330 CPU, 2G RAM, 500G HardDisk (250W)Tablet Adulto

Tablet Estudiante

Sistema de Votación

Pedestal para Pizarra Interactiva con ruedas
Pedestal para Pizarra Interactiva con ruedas y Porta Proyector

IPBoard 84"

ElectromagnéticaIPBoard 84" Dual Pen

Electromagnética

Touch TV

I3-2330 CPU, 2G RAM, 500G HardDisk (250W)

55" ~ 84"